back to home dude

Shapik: The Quest

Shapik: The Quest

về Shapik: The Quest

Đi qua những cánh rừng kỳ diệu bằng cách sử dụng những vật thể khác nhau! Leo lên cây, tập hợp những vật thể bị mất và làm quen với nhiều người bạn mới!