back to home dude

Shaolin Tát Tát

Shaolin Tát Tát

Về Shaolin Tát Tát

Bạn có phải làm một chiến binh? Trở thành một bậc thầy Shaolin bằng cách loại các đối thủ của bạn ra khỏi trò chơi! Bạn dẻo dai đến mức nào?