back to home dude

Shamrock Shooter

Shamrock Shooter

về Shamrock Shooter

Tập hợp tất cả những túi tiền bằng cách bắn vào chúng. Hãy hoàn tất những cấp độ với càng ít cố gắng và trong thời gian càng sớm càng tốt.