back to home dude

Shameless Clone 2

Shameless Clone 2

Về Shameless Clone 2

Nhảy vào chiếc phi thuyền của bạn và tiêu diệt tất cả những kẻ thù thành từng mảnh! Sau mỗi cấp độ, bạn có thể sử dụng số tiền kiếm được để nâng cấp tên lửa của bạn. Khi đúng thời cơ, kích hoạt tấn công đặc biệt của bạn!