back to home dude

Shadow Tag

Shadow Tag

về Shadow Tag

hãy cẩn thận... có điều gì đó ẫn giấu trong bóng tối...và nó có thể tấn công bất cứ khi nào...