back to home dude

Several Journeys of Reemus 3

Several Journeys of Reemus 3

về Several Journeys of Reemus 3

hãy nghĩ ra những phương án khôn ngoan nhất để giải quyết trò chơi này. Làm cách nào để vượt qua khe núi này?