back to home dude

Setti

Setti

về Setti

hãy tạo ra một nhóm gồm 3 lá bài. Bạn sẽ thắng khi không còn lá bài nào nữa.