back to home dude

Set the table

Set the table

về Set the table

hãy xếp một bàn ăn cho khách bằng cách dùng chuột kéo những cái dĩa, thức ăn và thức uống vào đúng vị trí. Chọn vị trí sắp xếp riêng của bạn và làm cho mọi thứ ổn thỏa.