back to home dude

Selena's Date Rush

Selena's Date Rush

về Selena's Date Rush

Ngày hẹn hò của Selena đang đến gần, nhưng cô ta chưa sẵn sàng. Cô ta vẫn phải trang điểm và ăn mặc đẹp nữa.