back to home dude

Seed of Chucky

Seed of Chucky

về Seed of Chucky

Hãy giúp cậu bé này ghi điểm bằng cách nhấp vào càng nhiều tiêu điểm càng tốt trong vòng 1 phút. Sử dụng chuột vi tính để điều khiển chiếc rìa của bạn.