back to home dude

Secundum

Secundum

về Secundum

Bạn phải đưa ra quyết định đúng ... thật nhanh. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi người ngoài hành tinh. Suy nghĩ và chạy nhanh hơn.