back to home dude

Sea Quest

Sea Quest

về Sea Quest

hãy cố gắng hoàn tất mỗi nhân tố bằng cách di chuyển hình tam giác qua màn hình. Khi bạn đi càng xa, mức độ khó bạn sẽ phải vượt qua. Bạn có thể hoàn tất mỗi cấp độ trong một vài bước không nào?