back to home dude

Screen Kiss

Screen Kiss

về Screen Kiss

Tùy bạn chọn xem ai sẽ là người bạn thích trao nụ hôn nhé! Tập trung vào nơi có những cô gái đẹp đi qua, nếu không bạn mất dấu cô ta! Trước khi bạn làm được, bạn sẽ phải gặp một con bò, một gã cơ bắp và một bà già!