back to home dude

Scooby Doo's Overboard

Scooby Doo's Overboard

về Scooby Doo's Overboard

Hãy giúp Scooby Doo để thực hiện theo cách của mình đến với Shaggy và kho báu! Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh và cố gắng không để ảnh hưởng bởi bất kỳ chướng ngại vật nguy hiểm! Bạn sẽ có thể để đạt được số điểm cao nhất?