back to home dude

Scooby Doo: Wrestlemania

Scooby Doo: Wrestlemania

về Scooby Doo: Wrestlemania

Trò chơi Scooby Doo này thật vui nhộn, bởi vì bạn đang hướng về phía sau thay vì tiến lên. Hãy cẩn thận, bởi vì có rất nhiều chướng ngại vật trên đường. Tốt hơn là bạn nên tránh, những thứ khác bạn nên lấy để có thêm nhiều năng lượng hơn. Chúc may mắn!