back to home dude

Scooby Doo Lost His Track

Scooby Doo Lost His Track

về Scooby Doo Lost His Track

Hãy giúp Scooby tìm lối thoát ra khỏi vùng đầm lầy u tối. Cảnh giác với nước, nếu Scooby bị rơi xuống nước, bạn sẽ mất mạng. Bấm nút giữ thanh khoảng cách để nhảy xa hơn.