back to home dude

Scooby Doo Big Air 2

Scooby Doo Big Air 2

Về Scooby Doo Big Air 2

Nhảy thật cao với chú chó Scooby Doo hay chàng Shaggy trong trò chơi nhảy cao bằng băng trượt này. Cố gắng đạt đến tốc độ nhanh nhất có thể bằng cách nhấn vào những phím mũi tên vào thời điểm thích hợp. Sử dụng phím khoảng cách để nhặt những vật thưởng từ máy trái cây để tăng điểm