back to home dude

Scooby-Doo And The Creepy Castle

Scooby-Doo And The Creepy Castle

về Scooby-Doo And The Creepy Castle

Trong khi Scooby-Doo đang lẫn vào trong những lối đi trong lâu đài này, công việc của bạn là bảo vệ chú ta thoát khỏi ma quỷ! Đừng để cho bóng ma làm chú chó Scooby-Doo sợ, và tìm những món đổ có thể giúp ích được cho bạn sau đó!