back to home dude

Save The Dummy 1

Save The Dummy 1

về Save The Dummy 1

bạn có thể làm cho vật màu đỏ này biến mất bằng cách nhấp chuột vào chúng. Thực hiện tốt và đừng để cho người nộm của bạn bị thương. Hãy cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt để ghi thêm nhiều điểm thưởng!