back to home dude

Cứu Loài Dodo

Cứu Loài Dodo

Về Cứu Loài Dodo

Chim Dodo là một loài chim đã tuyệt chủng. Nhưng đã đến lúc để thay đổi điều đó. Trong Cứu Loài Dodo bạn sẽ kiểm soát một khoảng thời gian. Đổi các cảnh vật và hãy chắc chắc rằng chim Dodo sẽ đến được lối thoát. Số chim Dodo bạn đưa đi được càng nhiều, số điểm của bạn sẽ càng cao. Bạn có thể cứu tất cả chúng không?