back to home dude

Save The Candy's

Save The Candy's

về Save The Candy's

Tiêu hủy tất cả những trái bí ngô quỷ quái trong từng cấp độ bằng cách làm cho một số vật thể biến mất. Hãy nghĩ đến các bước bạn sẽ làm! Khi bạn hoàn thành càng nhanh, bạn sẽ ghi điểm càng cao!