back to home dude

Save the Angry Bird

Save the Angry Bird

về Save the Angry Bird

Bắn những quả bóng và bỏ những con chim này vào trong hộp. Nhìn, nhắm và bắn!