back to home dude

Save Astronauts 1

Save Astronauts 1

Về Save Astronauts 1

Đặt những vật thể khác nhau ở từng cấp độ để bảo vệ những phi hành gia chống đối với những người ngoài hành tinh độc ác! Bạn có thể bảo vệ nhân vật của bạn không bị bắt cóc?