back to home dude

Sâu trong đá

Sâu trong đá

về Sâu trong đá

Cố gắng để tìm thấy những bí ẩn 'sát' sâu bên trong hang động băng giá trong trò chơi mạo hiểm này. Nhảy qua các tinh thể sắc nét và né tránh các kẻ thù trong khi bạn đi qua các hang động theo cách của bạn