back to home dude

Sâu Quỷ

Sâu Quỷ

Về Sâu Quỷ

Hãy phá hủy thật nhiều nhà, xe, trực thăng và những thứ khác! Nhấn thanh ngang liên tục để nhảy cao hơn.