back to home dude

Sau hoàng hôn 2

Sau hoàng hôn 2

về Sau hoàng hôn 2

Hãy chống chọi lại những zombie đang tới gần bạn. Bạn phải bắn chúng trước khi bị chúng tấn công.