back to home dude

Sát Thủ Rừng Xanh

Sát Thủ Rừng Xanh

Về Sát Thủ Rừng Xanh

Trong trò chơi này bạn sẽ vào vai một sát thủ. Chiến đấu và bảo vệ những người Ấn Độ.