back to home dude

Sát thủ Panzer

Sát thủ Panzer

về Sát thủ Panzer

Bạn đang bị tấn công! May mắn là bạn có một chiếc xe tăng để bạn có thể tiêu diệt những kẻ tấn công. Bắn chúng, đè lên chúng hoặc dùng thuốc nổ để bảo vệ chính mình. Với mỗi lần tấn công mà bạn có thể sống sót, bạn sẽ nhận được tiền. Với số tiền này bạn có thể mua những chiếc xe tăng và vũ khí tốt hơn. Điều này là cần thiết, vì những kẻ tấn công bạn cũng trở nên mạnh hơn. Bạn sẽ sống sót được bao lâu? Chúc bạn may mắn!