back to home dude

Sát Thủ Diệt Quỷ

Sát Thủ Diệt Quỷ

Về Sát Thủ Diệt Quỷ

Giúp Nhà Vua và tiêu diệt tất cả những con quỷ. Các binh lính sẽ mạnh mẽ hơn với sự giúp đỡ của bạn.