back to home dude

Sát thủ chiến thuật 3

Sát thủ chiến thuật 3

về Sát thủ chiến thuật 3

Hãy tập trung trong trò chơi tốc độ nhanh này. Bạn phải bắn kẻ thù trước khi chúng bắn bạn.