back to home dude

Sát thủ bắn tỉa 5: phần cuối

Sát thủ bắn tỉa 5: phần cuối

về Sát thủ bắn tỉa 5: phần cuối

J đã một lần nữa trốn thoát thành công những lần này, Shawn sẽ không để yên. Hãy dùng súng bắn tỉa để hoàn thành các nhiệm vụ và trả thù cho người vợ của bạn.