back to home dude

Sát thủ bắn súng

Sát thủ bắn súng

Về Sát thủ bắn súng

Đóng vai sát thủ David Kirkland và kiếm tiền với nghề sát thủ cho một gia đình mafia đầy quyền lực trong thành phố. Nhắm vào những đối tượng của bạn trong nhóm người vô tội ngoài cuộc, sau đó tách chúng ra bằng một phát bắn vào đầu.