back to home dude

Sát thủ

Sát thủ

về Sát thủ

Hãy bắn mục tiêu thật nhanh. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score sau khi chơi xong.