back to home dude

Sát nhân bắn tỉa 3

Sát nhân bắn tỉa 3

về Sát nhân bắn tỉa 3

Kẻ thù đã giết vợ của bạn, nên bây giờ là lúc để bạn trả thù! Dùng súng bắn tỉa của bạn để hoàn thành những nhiệm vụ đầy thử thách và tiêu diệt Mr. Johnson!