back to home dude

SAS: Tiêu diệt thây ma 4

SAS: Tiêu diệt thây ma 4

về SAS: Tiêu diệt thây ma 4

Một bệnh nhiễm trùng đang lây lan trong trạm không gian và nó biến tất cả con người thành những con quỷ khát máu! Dùng những vũ khí khác nhau để tiêu diệt kẻ thù thành từng mảnh và lấy được vắc xin để cứu lấy loài người. Bạn có thể mở khóa tất cả những nâng cấp và trở thành chiến binh giỏi nhất?