back to home dude

SAS: sự tấn công của zombie 3

SAS: sự tấn công của zombie 3

về SAS: sự tấn công của zombie 3

Hãy tự vệ khỏi những zombie đang tấn công vào nhà bạn. Đừng để chúng phá vỡ những vật cản và hãy đảm bảo bạn có đủ vũ khí để vượt qua.