back to home dude

Sara's Cooking Class: Sushi

Sara's Cooking Class: Sushi

Về Sara's Cooking Class: Sushi

Hãy giúp Sara tạo ra món sushi cuộn kiểu california ngon nhất! Làm theo những hướng dẫn của cô ta và cố gắng ghi điểm cao nhất có thể!