back to home dude

Sara's Cooking Class: Paella

Sara's Cooking Class: Paella

về Sara's Cooking Class: Paella

Hãy giúp cho Sara thực hiện món Paella ngon nhất! Làm theo những hướng dẫn của cô ta và cố gắng đạt được điểm càng cao càng tốt!