back to home dude

Sara's Cooking Class: Chocolate Pizza

Sara's Cooking Class: Chocolate Pizza

về Sara's Cooking Class: Chocolate Pizza

hãy giúp cho Sara làm ra chiếc bánh pizza sô cô la! Dựa vào công thức để thực hiện! Lấy tất cả những nguyên liệu trong tủ và tủ lạnh để chế biến.