back to home dude

Sập lớn

Sập lớn

về Sập lớn

Hãy loại bỏ tất cả những khối hình. Bạn phải nhấn vào nhóm 3 (hoặc nhiều hơn) hình khối cùng màu để làm chúng biến mất. Hãy suy nghĩ trước nha.