back to home dude

Sập bẫy

Sập bẫy

về Sập bẫy

Trong trò chơi này bạn sẽ thức dậy trong một phòng tắm và bạn không biết mình là ai hoặc bằng cách nào đã đến được đó. Hãy cố gắng thoát ra!