back to home dude

Santa dưới địa ngục

Santa dưới địa ngục

về Santa dưới địa ngục

Bạn sẽ là Santa và bạn phải vượt qua địa ngục. Bạn phải nhảy, trèo, chạy, lăn và giải các câu đố lắp hình để về đích