back to home dude

Santa cố lên 2

Santa cố lên 2

về Santa cố lên 2

Hãy giúp ông Santa thu thập tất cả quà. Dùng chuột để đập bể đá và làm tất cả món quà nằm trên mặt đất. Bạn sẽ giành điểm cao nếu bạn chơi nhanh.