back to home dude

Santa bị trói

Santa bị trói

Về Santa bị trói

Sắp đến lúc đi giao quà nhưng Santa đã bị ai đó trói vào chiếc ghế. Hãy dùng chuột tìm kiếm xung quanh những vật có thể giúp được. Liệu Santa có thoát ra kịp lúc?