back to home dude

Sảnh địa ngục

Sảnh địa ngục

về Sảnh địa ngục

Bạn bị truy đuổi vởi một zombie khát máu. Hãy chạy và tránh những chướng ngại vật để giữ mạng sống.