back to home dude

Sands of the Coliseum

Sands of the Coliseum

về Sands of the Coliseum

chiến đấu với kẻ thù trong đấu trường cổ La Mã. Kẻ thù rất mạnh, nhưng nếu bạn thực hiện được cách tấn công đúng... có lẽ bạn sẽ có cơ hội sống sót.