back to home dude

Sand Castle

Sand Castle

về Sand Castle

Lâu đài cát của bạn đang bị tấn công bởi những đoàn tàu thù địch! Sử dụng chuột để nhắm và chìm những con tàu. Giữa những chuyến bay bạn cần mua thêm đạn cho súng của bạn!