back to home dude

Sản xuất thực phẩm

Sản xuất thực phẩm

về Sản xuất thực phẩm

Hãy cho gia súc ăn, vắt sữa, nhặt trứng, trồng rau và làm việc cho đến khi gà gáy. Hãy cố gắng giành được chỉ tiêu mỗi ngày.