back to home dude

Săn Vàng

Săn Vàng

Về Săn Vàng

Thả cây búa của bạn xuống từ hai khối gạch giống nhau trở lên để làm vỡ chúng. Hãy tiếp tục, vì các hàng sẽ dần tiến đến gần hơn và bạn không muốn bị đâm bởi chúng.