back to home dude

Săn Nút

Săn Nút

về Săn Nút

Hãy cố tìm ra nút màu đỏ bị ẩn dấu trong mỗi lần xếp hình. Sau mỗi lần chơi mức độ khó sẽ tăng lên đấy.